• +48 512 859 940
  • office@biocourse.pl

SERWIS

Polityka prywatności dotyczy strony internetowej (serwisu) oraz wszelkich usług działających w domenach biocourse.pl.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu jest:

BioCourse.pl Dariusz Jastrzębski Sp. Z o.o., ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Serwis zbiera dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Serwis pozyskuje informacje poprzez:

  • Dobrowolne wprowadzenie danych w formularzu kontaktowym.
  • Poprzez generowanie plików cookie przechowywanych na komputerze klienta (patrz: pliki cookie).

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza:

  • Formularz kontaktowy – w celu obsługi kontaktu informacyjnego,

Do danych przetwarzanych przysługuje prawo dostępu osobie fizycznej, której dane dotyczą. Osoba ta ma również prawo do sprostowania tych danych i ich usunięcia, a także do żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Każdemu, kogo podane dane dotyczą, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych w każdym przypadku jest dobrowolne, jednakże wymagane dla realizacji usługi.

Podstawą przetwarzania danych zbieranych w formularzach jest udzielona zgoda. Jej udzielenie jest dobrowolne, lecz konieczne do obsłużenia zapytania. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, bez wpływu jednak na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem.

PLIKI COOKIE

W celu zapewnienia wygody oraz bezpieczeństwa podczas przeglądania serwisu, poza dobrowolnie podanymi informacjami, wykorzystywane są pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu końcowym (czyli komputerze klienta), w taki sposób aby możliwe było ich odczytanie przy ponownym połączeniu z serwisem. Pliki cookie są bardzo mocno rozpowszechnione i używane przez wielu administratorów serwisów ze względu na możliwość dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, podtrzymywania sesji logowania, tworzenia statystyk dotyczących korzystania z serwisu. Podsumowując, pliki stosujemy w celu poprawy działania serwisu oraz w celu zwiększenia jego atrakcyjności. Istotną informacją jest, że pliki te nie powodują żadnych zmian w ustawieniach konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych (komputerach kienta) i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu.

Pliki nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6) ustawy o ochronie danych osobowych. W serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

Sesyjne – służące do identyfikacji użytkownika w serwisie;
Statystyczne – służące do celów statystycznych poprzez firmę Google oraz Facebook;
Funkcyjne – zapewniające dodatkowe funkcjonalności systemu.

Zawsze możesz zrezygnować z obsługi plików cookie lub je usunąć, jeżeli zostały już zapisane. Zarządzanie w tym usuwanie plików cookie zależne jest od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki. Można skorzystać z opcji wyłączenia plików cookie zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć u producenta stosowanej przeglądarki. Pozostanie w serwisie bez wyłączenia ciasteczek, oznacza wyrażenie zgody na ich pobieranie.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Podmioty zarządzające serwisem nie ponoszą odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy, aby użytkownik zapoznał się z polityką ustaloną i opublikowaną na stronach, do których serwis zawiera odnośniki. Polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie serwisu.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPOWYCH

Do zagrożeń związanych z korzystaniem z usług za pomocą sieci Internet oraz elektronicznych kanałów komunikacji należy:

1. Phishing - podszywanie się w celu wyłudzenia informacji. Najczęściej są to fałszywe powiadomienia imitujące komunikaty z serwisu, których celem jest wyłudzenie danych dostępowych do usługi poprzez spreparowane strony, które łudząco przypominają strony serwisu.

2. Złośliwe oprogramowanie – programy wykorzystywane w celach przestępczych, mące na celu wyrządzenie szkody użytkownikowi, zaliczamy do niego:

  • Wirusy komputerowe – celem zainfekowania systemu jest kradzież lub usunięcie danych, jak również zakłócenie pracy lub przejęcie kontroli nad systemem,
  • Programy szpiegujące – po zainfekowaniu systemu monitorując i śledząc jego pracę oraz przesyłając dane zgromadzone w systemie

3. SPAM – niechciana poczta elektroniczna zawierająca niezamawiane informacje wysyłane do wielu odbiorców, często zawierająca niebezpieczną, szkodliwą dla systemu zawartość.

Omawiane zagrożenia dotyczą wszystkich urządzeń wykorzystywanych podczas korzystania z serwisu, w tym komputerów, smartfonów, tabletów oraz innych urządzeń umożliwiających korzystanie z serwisu za pośrednictwem sieci Internet.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Użytkownik serwisu powinien dbać o bezpieczeństwo urządzeń, które powinno zawierać zainstalowane program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową. 
Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać aktualność posiadanego systemu operacyjnego oraz oprogramowania w nim zainstalowanego. 
Użytkownik powinien chronić dane dostępowe do usług. Nie należy ich ujawniać oraz przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt.
Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas otwierania załączników oraz odnośników zawartych w poczcie elektronicznej.
Zaleca się korzystanie z dodatkowych filtrów oraz rozwiązań technicznych udostępnionych przez producentów przeglądarek, a służących weryfikacji poprawności i autentyczności stron internetowych.
W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka, protokół https).
Wszelkiego rodzaju zawartość w tym pliki oraz oprogramowanie powinno być pobierane z zaufanych źródeł.
Punkty dostępowe do sieci Internet powinny być zabezpieczone hasłem o odpowiednim standardzie.
Korzystając z zewnętrznych punktów dostępowych do sieci Internet należy wybierać tylko te zaufane.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności może ulec zmianie za względu na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiany zasad działania serwisu lub zmiany w strukturze podmiotów zarządzających serwisem poprzez opublikowanie nowej wersji w serwisie pod adresem: https://biocourse.pl/polityka

KONTAKT

Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące Polityki prywatności należy kierować na adres e-mail: office@biocourse.pl.